Vi utförVi är ett Industriplåtslageri, specialiserat på legoarbeten i rostfritt och aluminium, samt licenssvetsning.
Företaget har ingen standardproduktion utan utför uteslutande legoarbeten efter kunders ritningar och önskemål.
Mycket av arbetena görs för läkemedels-, kemisk-, teknisk-och livsmedelsindustri.
Genom modern maskinutrustning och gedigen kunskap, kan vi utföra de flesta typer av arbeten.
Detaljer som ingår i artiklarna och kräver skärande bearbetning är inga problem då vi har ett väl utbyggt nätverk med sådan expertis.

Under senare år har vi även, tillsammans med elexperter utarbetat en metod för magnetfältsreduktion genom virvelströmsskärmning med aluminium för bland annat att avskärma magnetstrålning från ställverksrum.
Detta sker genom inklädnad av rummen i aluminium med en konstruktion som tätsvetsas på plats.

* Med vårt senaste tillskott - Orbitalsvetsen - har kvaliteten på rörsvetsning höjts avsevärt. Kapaciteten spänner mellan rördiameter 6mm till 76 mm. Med denna utrusning sammansvetsar vi rör datastyrt, vilket ger mycket jämn svetssöm och ren insida i skarvarna, även godkänt som livsmedelssvets.
 


Vi utför