Det är inte ovanligt att man inom olika industrier behöver utrustning, installationer och konstruktioner som inte kan köpas färdiga. Då kan man behöva ett bra industriplåtslageri i Skåne som kan tillverka och installera de komponenter som behövs. Ett industriplåtslageri arbetar inte sällan med att tillhandahålla konstruktioner som behövs inom industrin och som antingen behöver konstrueras på plats eller som kanske kräver en särskild passform.Så arbetar vi

Vi på Pamako AB är ett industriplåtslageri i Skåne som uteslutande utför arbeten efter våra kunders ritningar. Under flera år har vi gjort många olika slags arbeten för kunder inom bland annat läkemedels-, livsmedels och de kemisk/tekniska industrierna. Vi är allra främst specialiserade på arbeten i rostfritt och aluminium, men har också kompetens och utrustning för många typer av svetsning och andra arbeten.

Företaget grundades av 3 man redan 1995 och har sedan dess växt och utvecklats stadigt till ett stabilt industriplåtslageri i Skåne. 1998 flyttade vi sedan in i våra alldeles egna och fräscha lokaler.

Specialbeställda produkter

Under de många år vi på Pamako AB varit aktiva som ett industriplåtslageri i Skåne har vi fått arbeta med alla möjliga upptänkliga sorters uppdrag som kan förekomma i vår bransch. Detta har förstås lett till att vi skaffat oss en stor och gedigen erfarenhet. Denna erfarenhet ser vi förstås till att använda för bästa möjliga kvalitet och resultat i allt vi tar oss för så att våra kunder får nytta av våra många år i branschen.

Dessutom har vi här på Pamako AB modern utrustning och personal som är kompetent och kunnig. Allt detta gör att vi glatt kan tillhandahålla alla de produkter och konstruktioner som våra kunder kan behöva och som de inte kan få tag på färdiga från butiker eller kataloger. Våra kunder kan också sända sina konstruktörer till oss så kan vi gemensamt arbeta fram och testa de konstruktioner som behövs. Det spelar ingen roll om det ni behöver är stort eller litet för vi på Pamako AB kan tillhandahålla det!

Vårt mål

Vi på Pamako AB är ett industriplåtslageri i Skåne som strävar efter att alltid producera högsta tänkbara kvalitet och alltid med garanterade leveranstider. Allt för att våra kunder ska få det absolut bästa.