När man ska lägga in ström i en fastighet brukar man som oftast leda in starkström på 10 000 till 20 000 volt till ett så kallat ställverksrum. Här transformeras strömmen ned till runt 400 volt innan den leds ut i fastigheten. I och runt dessa ställverksrum och i andra liknande situationer kan det lätt uppstå starka magnetfält som man vill hålla borta från människor. För att göra denna typ av platser säkrare kan man behöva använda sig av magnetavskärmning.

Vi på Pamako AB är ett industriplåtslageri som specialiserar på arbeten med aluminium och olika typer av licenssvetsning, bland annat för att kunna erbjuda magnetavskärmning i Skåne. Vi har ingen egen standardproduktion utan utför uteslutande specialarbeten efter våra kunders önskemål och specifikationer.

Modern utrustning och säkra metoder

Tillsammans med elexperter har vi länge jobbat på att ta fram bättre och säkrare metoder för magnetfältsreduktion. Idag på Pamako AB tillhandahåller vi med vår moderna utrustning och gedigna kunskaper magnetavskärmning i Skåne genom så kallad vivelströmsskärning med aluminium. Denna metod använder vi bland annat för att avskärma magnetstrålningen från ställverksrum.

När vi magnetavskärmar en plats går det till så att vi tätsvetsar en aluminiumkonstruktion på platsen. För att slipa håltagning svetsar vi dessutom på fästanordningar som el- och ventilationsinstallatörer kan använda för att utföra sina olika arbeten. Konstruktionen utgörs av tjock elektriskt ledande aluminium som leder magnetstrålningen. Detta skapar en virvelström i plåten som bildar en blockerande skärm mot strålningen för effektiv magnetavskärmning i Skåne.

På detta sätt kan vi minska den magnetstrålning som exempelvis ett ställverk alstrar. Vi kan sänka nivåerna av strålning så pass att det är riskfritt för människor att vistas utanför rummet. Virvelströmsskärning är en effektiv metod för att skärma av stark och farlig magnetstrålning.